Tilka Jamnik

Tilka Jamnik je strokovnjakinja na področju mladinske književnosti in branja z dolgoletnimi izkušnjami pri promociji branja med mladimi in medgeneracijskega branja. Je zunanja sodelavka MKL, Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, soavtorica beril in priročnikov za poučevanje književnosti v prvem triletju devetletke (S slikanico na rami), članica Bralnega društva Slovenije, podpredsednica Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS in podpredsednica Slovenske sekcije IBBY. Je tudi avtorica slikanic Pika v knjižnici in Ostržek bere za bralno značko skupaj z ilustratorjem Petrom Škerlom. Je prejemnica mnogih nagrad. Leta 2019 je prejela nagrado Maryann Manning, ki jo vsako leto podeli Mednarodna zveza za pismenost, in tako postala prva dobitnica te nagrade iz Evrope.


Tilka
Nazaj na vrh