Čitalnica⎢Bee Curious Watch
Čitalnica⎢Bee Curious
IBBY Honour List 2024: Maša P. Žmitek Watch
IBBY Honour List 2024: Maša P. Žmitek
IBBY Honour List 2024: Anja Štefan Watch
IBBY Honour List 2024: Anja Štefan
IBBY Honour List 2024: Mateja Seliškar Kenda Watch
IBBY Honour List 2024: Mateja Seliškar Kenda
IBBY Honour List 2022: Andrej Rozman Roza, Igor Šinkovec and Katja Zakrajšek Watch
IBBY Honour List 2022: Andrej Rozman Roza, Igor Šinkovec and Katja Zakrajšek
Hans Christian Andersen Award 2022 Watch
Hans Christian Andersen Award 2022
IBBY Honour List 2020: Ana Zavadlav, Nataša Konc Lorenzutti and Ana Barič Moder Watch
IBBY Honour List 2020: Ana Zavadlav, Nataša Konc Lorenzutti and Ana Barič Moder
Hans Christian Andersen Award 2020 Watch
Hans Christian Andersen Award 2020
Dobitnica nagrade Slovenske sekcije IBBY: Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS Watch
Dobitnica nagrade Slovenske sekcije IBBY: Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS
Lila Prap Watch
Lila Prap
Cvetka Sokolov Predvajaj video
Cvetka Sokolov
Mateja Gomboc Watch
Mateja Gomboc
Jure Jakob Watch
Jure Jakob
Milan Dekleva Watch
Milan Dekleva
Andrej E. Skubic Watch
Andrej E. Skubic
Polonca Kovač Watch
Polonca Kovač
Boris A. Novak Watch
Boris A. Novak
Sebastijan Pregelj Watch
Sebastijan Pregelj
Andrej Predin Watch
Andrej Predin
Andrej Rozman - Roza Watch
Andrej Rozman - Roza
Nataša Konc Lorenzutti Watch
Nataša Konc Lorenzutti
Aksinja Kermauner Watch
Aksinja Kermauner
Majda Koren Watch
Majda Koren
Slavko Pregl Watch
Slavko Pregl
Anja Štefan Watch
Anja Štefan
Jana Bauer Watch
Jana Bauer
Maša Ogrizek Watch
Maša Ogrizek
Borut Gombač Watch
Borut Gombač
Milan Petek Levokov Watch
Milan Petek Levokov
Neli K. Filipić Watch
Neli K. Filipić
Janja Vidmar Watch
Janja Vidmar
Damijan Šinigoj Watch
Damijan Šinigoj
Nina Mav Hrovat Watch
Nina Mav Hrovat
Vinko Möderndorfer Watch
Vinko Möderndorfer
Suzana Tratnik Watch
Suzana Tratnik
Gaja Kos Watch
Gaja Kos
Dim Zupan Watch
Dim Zupan
Cvetka Bevc Watch
Cvetka Bevc
Tina Arnuš Pupis Watch
Tina Arnuš Pupis
Igor Karlovšek Watch
Igor Karlovšek
Marjana Moškrič Watch
Marjana Moškrič
Vesna Radovanovič Watch
Vesna Radovanovič
Feri Lainšček Watch
Feri Lainšček
Peter Svetina Watch
Peter Svetina
Back to top