Super moč knjižnic

Mreža slovenskih knjižnic oblikuje celostno knjižnično ponudbo za najširši krog prebivalcev in prebivalk Sloveniji. Na okrogli mizi bomo spregovorili o tem, kakšen je prispevek knjižničark in knjižničarjev, ki načrtujejo, organizirajo in izvajajo knjižnične programe v različnih vrstah knjižnic glede na različne potrebe uporabnikov posamezne vrste knjižnic. Spregovorili bomo tudi o povezovalni moči knjižnic ter razkrili formulo, ki se skriva za super močjo knjižnic.

Moderatorka Sabina Fras Popović - imamo fotografijo

Sabina Fras Popović, docentka s področja bibliotekarstva, od februarja 2023 zaposlena na Oddelku za bibliotekarstvo, informacije znanosti in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, pred tem je več kot dvajset let delala v splošni knjižnici, kjer je vodila različne bralno spodbujevalne akcije. Sodeluje tudi v uredniškem odboru revije Knjižnica in portala Družinske pismenosti. Za svoje preteklo delo je prejela tri nagrade: nagrado Slovenske sekcije IBBY, nagrado Kalanovega sklada in Čopovo diplomo.

Predstavnik šolskih knjižnic: Metka Kostanjevec 

Metka Kostanjevec je profesorica slovenščine in vodja šolske knjižnice na Prvi gimnaziji Maribor. Je članica slovenskih in mednarodnih združenj (ZBDS, IFLA, Društvo Bralna značka Slovenije, Bralno društvo Slovenije, IBBY), članica Predmetne razvojne skupine za knjižnično dejavnost pri ZRSŠ, članica uredniškega odbora revije Šolska knjižnica, članica Programskega odbora Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS … Na šoli že več let uspešno vodi projekte Bralna značka Prve gimnazije Maribor, Bralni klub profesorjev, Bralni klub dijakov in sodeluje v nacionalnih in mednarodnih projektih za spodbujanje branja (Rastem s knjigo, Nacionalni mesec skupnega branja, Mesec šolskih knjižnic, Brati gore, EPAS – Šola ambasadorka Evropskega parlamenta). Poseben poudarek daje medgeneracijskemu branju. Redno se dodatno izobražuje in aktivno udeležuje strokovnih konferenc doma in v tujini.

Predstavnik s področja specialnih knjižnic: Aksinja Kermauner 

Dr. Aksinja Kermauner je profesorica slovenščine, likovne umetnosti, tiflopedagoginja, pisateljica in pesnica. 25 let je poučevala na Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani (današnji Center IRIS). Leta 2010 je doktorirala na Oddelku za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko na Pedagoški fakulteti UL, nato pa predavala na Pedagoški fakulteti UP in UM na smeri Inkluzivna pedagogika. Izdala je 42 leposlovnih knjig za otroke, mladino in odrasle, veliko strokovnih člankov in tri monografije s področja oseb s posebnimi potrebami. Vodi mnogo projektov za boljšo vključenost oseb s posebnimi potrebami v družbo. Je članica Društva slovenskih pisateljev in podpredsednica Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije.

Predstavnik iz NŠK, Trst: Ivana Soban

Ivana Soban je mladinska knjižničarka v Oddelku za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice v Trstu, osrednji knjižnici Slovencev v Italiji, katere glavna naloga je posredovanje slovenskih knjig ter promocija slovenske književnosti in jezika v večjezičnem okolju. V mladinskem oddelku skrbi za osnovno knjižnično dejavnost in za prirejanje dogodkov kot so pravljične urice, srečanja Rojeni za branje/Nati per leggere, bibliopedagoške urice, odprtje razstav domačih ustvarjalcev, predavanja za starše in drugo. Po izobrazbi je komparativistka in polonistka, izpopolnila se je iz bibliotekarstva. Redno sodeluje z revijo za otroško literaturo Galeb, ki že šestdeset let izhaja v Trstu.


Nazaj na vrh