Medgeneracijska lakota po besedah

Tilka Jamnik je strokovnjakinja s področja mladinske književnosti in branja, ima dolgoletne izkušnje s promocijo branja med mladimi in medgeneracijskim branjem. Je zunanja sodelavka Mestne knjižnice Ljubljana, KL, Pionirske - centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, podpredsednica Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS in podpredsednica Slovenske sekcije IBBY. Je prejemnica več priznanj, mdr. kot edina evropejka mednarodne nagrade ILA Maryann Manning Special Service Award 2019.

Vsi, ki delujemo na področju mladinske književnosti in branja, se zavedamo, kako pomembno je vključevanje odraslih in starejših pri spodbujanju otrok in mladih k branju. Uspešni vseživljenjski bralci rastejo ob vertikalnem spodbujanju branja: od družinskega (zibelke branja), šolskega in medvrstniškega do različnih oblik medgeneracijskega branja (na vseh stopnjah s posebno pozornostjo do bralcev s posebnimi potrebami). Ob izmenjavi bralnih izkušenj se poglabljajo tako branje kot medosebni odnosi. Tega se med vsemi zavedata tudi Slovenska sekcija IBBY, ki z različnimi bralnospodbujevalnimi akcijami poskuša nahraniti lakoto po besedah različno starim bralcem, in Bralna značka Slovenije, ki že več kot šest desetletij spodbuja branje in tako smo njeni bralci otroci, mladostniki, starši in stari starši.


Nazaj na vrh