‘Nazaj v prihodnost’ z Bralno značko

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je nevladna organizacija, ki strokovno in organizacijsko vodi gibanje Bralna značka. Z različnimi programi spodbuja k prostovoljnemu branju v prostem času predvsem otroke in mlade, a tudi druge skupine bralcev. Cilj Bralne značke je podpirati vseživljenjski razvoj bralne kulture in bralne pismenosti. Pri tem se opira na mrežo šol in knjižnic ter na sorodne organizacije. Bralna značka s svojimi programi deluje tudi preko meja slovenske države in je zaradi svoje vloge v nacionalni kulturi vpisana v Register slovenske nesnovne kulturne dediščine.

Predstavili bomo nekaj najuspešnejših projektov, ki jih izvajamo, in pojasnili, zakaj Bralna značka (že več ko 60 let!) tako uspešno spodbuja branje v prostem času. Petra Potočnik je strokovna sodelavka Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS. Pripravlja različne aktivnosti na področju razvoja bralne kulture in pismenosti za različne ciljne skupine (mentorji branja, učitelji, knjižničarji, mladi bralci) in sodeluje v mreži organizacij, ki se ukvarjajo z bralno kulturo na nacionalni ravni. Je predstavnica društva v mednarodni organizaciji FELA (Federation of European Literacy Associations). Ureja spletno stran društva ter skrbi za razpise in izobraževanja.

Nazaj na vrh