Aksinja Kermauner

Aksinja Kermauner (1956) je profesorica slovenščine, likovne umetnosti, tiflopedagoginja, pisateljica in pesnica. Petindvajset let je poučevala slovenščino in likovno umetnost ter bila zaposlena kot tiflomobilna pedagoginja na Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani (današnji Center IRIS). Leta 2010 je doktorirala na Oddelku za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Do leta 2022 je predavala predmet Metode dela s slepimi in slabovidnimi na Oddelku za inkluzivno pedagogiko na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Izdala je 42 leposlovnih knjig za otroke, mladino in odrasle. Vodi številne projekte za boljšo vključenost oseb s posebnimi potrebami v družbo. Je članica Društva slovenskih pisateljev in podpredsednica Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. Njen mladinski potopisni roman In zmaj je pojedel sonce je bil leta 2013 nominiran za nagrado desetnica. Njeno zadnje delo za otroke so Kamnožerji, ki jih je leta 2023 izdala v soavtorstvu z Janjo Plazar in z ilustracijami češke ustvarjalke Galine Miklínove.

Aksinja
Nazaj na vrh